O společnosti Centrum pro otázky životního prostředí UK

José Martího 2/407, Prague 6

Centrum pro otázky životního prostředí, https://www.czp.cuni.cz je součást Univerzity Karlovy a ve svých aktivitách klade důraz především na vědeckou práci, kterou rozvíjí zejména s podporou grantů z národních a mezinárodních. Do akademického prostředí prosazuje inovace především ve výuce, a rozvíjí odborný dialog vydáváním vlastních publikací a periodik. Snaží se vytvářet příznivé prostředí pro vnášení nových myšlenek a informací do výuky na nižších stupních a vytváří předpoklady pro vedení interdisciplinárního dialogu na různých úrovních. COŽP hraje úlohu hlavního koordinátora Regionálního centra expertizy Česko, https://rce.czp.cuni.cz, jež v současné době tvoří 22 partnerů – českých univerzit, škol, nevládních organizací, zástupců místní samosprávy a malých a středních podnikatelů, kteří se zaměřují na budování kultury udržitelnosti a zapojování občanů do demokratických procesů.

Otevřené pozice

open-book

Uplatni.seDle OSN za jedno!

Plníme dva cíle udržitelného rozvoje dle OSN.

OSN_logo

Partnerství s Uplatni.se v duchuSpolupráce a zodpovědnost

Každý náš partner prokazatelně splňuje alespoň jeden z udržitelných cílů OSN