O společnosti Asociace místních potravinových iniciativ, o. p. s.

Na břehu 766/27, Praha 9 - Vysočany

Naším posláním je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a to prostřednictvím rozvoje místních potravinových systémů v České republice. Zastřešujeme vznik a fungování místních potravinových systémů v ČR (komunitou podporovaného zemědělství, komunitních zahrad aj.). Fungujeme na principech sdílení, udržitelnosti a otevřenosti novým podnětům. Je pro nás důležitá ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Omlouváme se,

ale žádné pracovní nabídky nejsou zveřejněny.

open-book

Uplatni.seDle OSN za jedno!

Plníme dva cíle udržitelného rozvoje dle OSN.

OSN_logo

Partnerství s Uplatni.se v duchuSpolupráce a zodpovědnost

Každý náš partner prokazatelně splňuje alespoň jeden z udržitelných cílů OSN