O uplatni.se

Tento inzertní a informační portál slouží k navazování kontaktů mezi studenty a firmami, které přispívají alespoň k jednomu ze 17 cílů udržitelného rozvoje (http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/).

Portál pomůže studentům se splněním povinných stáží a posléze s nalezením kvalitní pracovní pozice. Zároveň pomůže najít firmám konkrétního studenta, kterého si budou moci firmy vychovávat již od dob studia v podobě stáží a částečných úvazků do stáleho pracovníka.

Do roku 2017 se podařilo úspěšně zorganizovat 4 ročníky veletrhu Uplatni.se.

Více informací o 4. ročníku veletrhu Uplatni.se udržitelně: https://zajimej.se/veletrh-uplatni-se-udrzitelne-je-za-nami-co-dal/