O společnosti České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. Pluku 524/25, Praha 10

CEMC je neziskovým sdružením působící 25 let v oblasti průmyslové ekologie, poskytuje environmentální poradenství, je vydavatelem odborných periodik, pořadatelem vzdělávacích akcí a realizátorem řady prospěšných projektů.

Stáž pro studenty – časopis Odpadové fórum / www.Tretiruka.cz

Splň si sen a staň se součástí cirkulární redakce odborného časopisu Odpadové fórum / www.Tretiruka.cz. Naše poslání je posunout odpadový obor udržitelně dál, směrem k selskému rozumu, tedy k cirkulární ekonomice, kde se odpad stává zdrojem. Zároveň budeš mít možnost spolupracovat na dalších činnostech neziskové organizace CEMC (České ekologické manažerské centrum, z.s.) - zejména v oblasti organizace odborných akcí.

Náplň práce:

  • příprava podkladů pro rozhovory a články, komunikace s autory odborných článků, hledání zajímavých témat, účast na reportážích, vlastní tvorba příspěvků, účast na odborných akcích, vyhodnocování a sledování monitoringu tisku, kauz a událostí, komunikace s pořadateli seminářů a konferencí, finalizace časopisu (spolupráce s grafikem, autory, zapracování korektur…), příprava podkladů pro oslovování inzerentů a nějaká ta administrativa.

Požadavky:

  • Samostatnost, kreativita, flexibilita, zodpovědnost, odpovědnost, smysl pro humor, zájem o téma cirkulární ekonomiky a udržitleného rozvoj

O časopisu:

  • Informujeme o aktuálním dění v odpadovém hospodářství. Zároveň se věnujeme problematice v celé šíři životního prostředí, tedy oblastem ochrany ovzduší a vod, chemickým látkám a přípravkům, EIA/SEI, IPPC, hluku a dalším oblastem souvisejících s dopady činností podniků na životní prostředí. Dále sleduje vývoj legislativy, upozorňuje na povinnosti, dotační příležitosti nebo školení.

Kontakt:

  • Ing. Jiří Študent ml., 602 617 616, studentj@cemc.cz, www.odpadoveforum.cz, www.cemc.cz

Naše společnost podporuje Cíle udržitelného rozvoje

Jak podporujeme udržitelný rozvoj

Prioritou CEMC je prosazování dobrovolných nerestriktivních přístupů vedoucí ke snižování dopadů běžné podnikatelské činnosti na životní prostředí a lidské zdraví ve smyslu společenské odpovědnosti firem. Námi realizované aktivity korespondují s principy cirkulární ekonomiky s akcentem na ecodesign, prevenci vzniku odpadů, ekoinovace, úsporu primárních suroviny, využívání druhotných surovin a průmysl 4.0.

open-book

Uplatni.seDle OSN za jedno!

Plníme dva cíle udržitelného rozvoje dle OSN.

OSN_logo

Partnerství s Uplatni.se v duchuSpolupráce a zodpovědnost

Každý náš partner prokazatelně splňuje alespoň jeden z udržitelných cílů OSN