O společnosti Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Bolzanova 1, Praha 1

Institut Cirkulární Ekonomiky je nevládní nezisková organizace, která se zaměřuje na inovativní environmentální management. INCIEN společně se svými partnery pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. INCIEN je složen z rychle rostoucího týmu kreativních a schopných lidí, jehož jádro tvoří absolventi prestižní Wageningen University v Holandsku. Tam naši odborníci načerpali potřebnou inspiraci a expertýzu v oblasti cirkulární ekonomiky. Misí INCIEN je informovat, vzdělávat, interpretovat osvědčené postupy a společně vytvářet průkopnické projekty při přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku. Ve spolupráci s firmami, obcemi, vládním sektorem, neziskovými organizacemi a dalšími zájmovými skupinami realizujeme ročně desítky projektů. Chceme jít příkladem a ukázat, že stačí začít sami u sebe. Víme, jaké příležitosti cirkulární ekonomika přináší a že základním stavebním kamenem cirkulární ekonomiky je změna myšlení a zejména kvalitní a funkční spolupráce. Rostoucí zájem o téma cirkulární ekonomiky v České republice na politické, sociální i obchodní úrovni si žádá o realizaci praktických řešení. Naše služby a produkty jsou proto navrženy tak, aby usnadňovaly rozhodování a akční kroky pro podniky i samosprávy v celé řadě odvětví. Vedle naší silné sítě strategických partnerů, i bývalých a stávajících klientů se snažíme inspirovat mainstreamovou společnost, od samospráv a korporací až po podnikatele, inovátory a řadové občany. Svými aktivitami také dlouhodobě přispíváme k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje.

Koordinátor eventů (Veletrh Uplatni.se + diskuze BUZZ talks)

Projekt BUZZ talks byl založen v květnu 2015 jako studentský projekt s cílem osvěty veřejnosti v rámci aktuálních témat týkajících se udržitelnosti. Doposud byly BUZZ talks realizovány zejména v rámci večerních diskusních setkání s odborníky, jejichž principem bylo kreativní setkání jednotlivců, zástupců firem, veřejného sektoru, akademiků a veřejnosti, jejichž výstupem jsou skutečné návrhy, které mohou být uvedeny do praxe právě díky spolupráci jednotlivých zainteresovaných stran. Aktuálně se také zaměřuje na mladé lidi a studenty hledající své uplatnění v udržitelném podnikání (Veletrh Uplatni.se). BUZZ talks tímto mohou dále sloužit jako platforma pro uplatnění a navazování funkčních pracovních vztahů v oblasti životního prostředí a jeho udržitelnosti. Zakladatelka a koordinátorka projektu BUZZ talks se tomu už z rodinných důvodů nemůže věnovat naplno. Také se již na tomto projektu naučila mnohému, což uplaňuje ve svém momentálním podnikání. Proto chceme podobnou příležitost nabídnout i někomu dalšímu. V rámci zaučení a sžití nového týmu nabízí mentoring krok za krokem a konzultace. Do týmu momentálně hledáme jak hlavního koordinátora/ku (organizace diskusních/filmových večerů, veletrhu Uplatni.se apod), tak také lidi do realizačního týmu (pomoc na místě, kreativní plány programu, oslovování řečníků, propagace apod). Pokud Tě tedy mise BUZZ talks zaujala a rád/a by sis to vyzkoušel/a na vlastní kůži, neváhej se obrátit na Anežku, která Ti ráda poskytne bližší informace na emailu anezka@buzztalks.cz

Pro vysvětlení: Anežka s námi začala organizovat diskuzní večery a následně se starala i o organizaci veletrhu Uplatni.se, který se koná každý rok na podzim a v dopolední sekci pořádáme minikonferenci s inspirativními řečníky, což je koncept podobný BUZZ talks. K organizaci eventů budeš mít k dispozici i zkušený tým a mentoring členů INCIEN. Staneš se plnohodnotným členem týmu Institutu Cirkulární Ekonomiky a zároveň dostaneš dost prostoru pro realizaci vlastních nápadů. Odkaz na web, kde jsou zmíněny všechny akce, které jsme doteď realizovali včetně odkazu na videa a fotky https://incien.org/buzz-talks/

Nabízíme

  • Účinný networking s inspirativními lidmi z udržitelného sektoru
  • Přístup k aktuálním ověřeným informacím
  • Příležitost otestovat své schopnosti a dovednosti na reálných projektem s velkým dopadem
  • Potvrzení o absolvování stáže či referenční list a doporučení, když se nám bude společně pracovat dobře

Požadujeme

  • Zájem o téma cirkulární ekonomiky a udržitleného rozvoje
  • Samostatnost při plnění úkolů a zájem o dění kolem Tebe
  • Zodpovědnost a spolehlivost

Naše společnost podporuje Cíle udržitelného rozvoje

Jak podporujeme udržitelný rozvoj

Klíčem k naplňování cíle Odpovědná výroba a spotřeba je právě cirkulární ekonomika, která mění současný systém fungování ekonomiky na takový, ve kerém není přírodními zdroji plýtváno a materiály jsou využívány co nejdéle a v co nejvyšší kvalitě. V cirkulárním systému také dochází k minimálnímu plýtvání. A vzhledem k faktu, že ve městech již brzy bude žít 70 % světové populace, tak je zřejmé, že je třeba se zaměřit na uzavírání materiálových toků zejména na úrovni měst. Snažíme se, aby i česká města a obce ohleduplně hospodařila s vodou, mateirály a odpady, energiemi a stala se co nejvíce udržitelná z pohledu vlastního fungování. Díky naším vizím se již nyní stávají odpady zdrojem například pro pohon městské dopravy, odpady jsou stále lépe tříděny a dále recyklovány do nových výrobků. Cirkulární ekonomika také dává práci lidem, spoléhá na spolupráci všech zainteresovaných stran a dává příležitost mladým lidem, kteří do současného systému přinášejí nové a disruptivní nápady. Přechod z lineárního na cirkulární systém fungování je totiž zejména o změně myšlení. Jsme první organizací v České republice, jejímží cílem a každodenní náplní aktivit je přinášet principy cirkulární ekonomiky do praxe. Staň se členem našeho týmu!

open-book

Uplatni.seDle OSN za jedno!

Plníme dva cíle udržitelného rozvoje dle OSN.

OSN_logo

Partnerství s Uplatni.se v duchuSpolupráce a zodpovědnost

Každý náš partner prokazatelně splňuje alespoň jeden z udržitelných cílů OSN