O společnosti Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Bolzanova 1, Praha 1

Institut Cirkulární Ekonomiky je nevládní nezisková organizace, která se zaměřuje na inovativní environmentální management. INCIEN společně se svými partnery pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. INCIEN je složen z rychle rostoucího týmu kreativních a schopných lidí, jehož jádro tvoří absolventi prestižní Wageningen University v Holandsku. Tam naši odborníci načerpali potřebnou inspiraci a expertýzu v oblasti cirkulární ekonomiky. Misí INCIEN je informovat, vzdělávat, interpretovat osvědčené postupy a společně vytvářet průkopnické projekty při přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku. Ve spolupráci s firmami, obcemi, vládním sektorem, neziskovými organizacemi a dalšími zájmovými skupinami realizujeme ročně desítky projektů. Chceme jít příkladem a ukázat, že stačí začít sami u sebe. Víme, jaké příležitosti cirkulární ekonomika přináší a že základním stavebním kamenem cirkulární ekonomiky je změna myšlení a zejména kvalitní a funkční spolupráce. Rostoucí zájem o téma cirkulární ekonomiky v České republice na politické, sociální i obchodní úrovni si žádá o realizaci praktických řešení. Naše služby a produkty jsou proto navrženy tak, aby usnadňovaly rozhodování a akční kroky pro podniky i samosprávy v celé řadě odvětví. Vedle naší silné sítě strategických partnerů, i bývalých a stávajících klientů se snažíme inspirovat mainstreamovou společnost, od samospráv a korporací až po podnikatele, inovátory a řadové občany. Svými aktivitami také dlouhodobě přispíváme k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje.

Editování (případně příprava) textů na portál Zajímej.se

Hledáme kolegyni / kolegu, který/a by bystrým a pravopisné chyby a nedokonalosti odhalujícím okem kontroloval/a všechny texty, které zveřejňujeme (nejen) na portále Zajímej.se.

Stáž je možno uznat jako oficiální stáž, kterou musí velká část studentů absolvovat během studia.

O co jde

  • Na portále Zajímej.se dlouhodobě píšeme o novinkách v oblasti cirkulární ekonomiky v České republice. Často naše síly ale nestačí na kvalitní korekturu textů. V redakci máme mezinárodní tým a tak se občas vyskytne nechtěný tiskařský šotek. Nabízíme pozici v našem mladém a prakticky se stále vytvářejícím týmu lidí, kteří chtějí šířit dobré zprávy a psát o tom, co nás baví.
  • Nabízíme práci v centru Prahy na pár hodin týdně. Stejně tak je ale možné práci odvádět z domova.

Co po Tobě chceme

  • Pozice je vhodná pro studenty žurnalistiky se zájmem o téma životního prostředí / cirkulární ekonomiky.
  • Požadujeme preciznost a dotahování úkolů do konce.
  • Požadujeme výbornou znalost češtiny a cit pro psaní textů :-)
  • Uvítáme aktivní přístup, který pro nás znamená, že sám/sama budeš přicházet se zlepšeními, které můžeme na Zajímej.se realizovat a jak tak "dobro" šířit mnohem dál než nyní.
  • Požadujeme účast na měsíčních poradách, které se konají v Praze.
  • Požadujeme aktivní znalost rozhraní WordPress.

Naše společnost podporuje Cíle udržitelného rozvoje

Jak podporujeme udržitelný rozvoj

Klíčem k naplňování cíle Odpovědná výroba a spotřeba je právě cirkulární ekonomika, která mění současný systém fungování ekonomiky na takový, ve kerém není přírodními zdroji plýtváno a materiály jsou využívány co nejdéle a v co nejvyšší kvalitě. V cirkulárním systému také dochází k minimálnímu plýtvání. A vzhledem k faktu, že ve městech již brzy bude žít 70 % světové populace, tak je zřejmé, že je třeba se zaměřit na uzavírání materiálových toků zejména na úrovni měst. Snažíme se, aby i česká města a obce ohleduplně hospodařila s vodou, mateirály a odpady, energiemi a stala se co nejvíce udržitelná z pohledu vlastního fungování. Díky naším vizím se již nyní stávají odpady zdrojem například pro pohon městské dopravy, odpady jsou stále lépe tříděny a dále recyklovány do nových výrobků. Cirkulární ekonomika také dává práci lidem, spoléhá na spolupráci všech zainteresovaných stran a dává příležitost mladým lidem, kteří do současného systému přinášejí nové a disruptivní nápady. Přechod z lineárního na cirkulární systém fungování je totiž zejména o změně myšlení. Jsme první organizací v České republice, jejímží cílem a každodenní náplní aktivit je přinášet principy cirkulární ekonomiky do praxe. Staň se členem našeho týmu!

open-book

Uplatni.seDle OSN za jedno!

Plníme dva cíle udržitelného rozvoje dle OSN.

OSN_logo

Partnerství s Uplatni.se v duchuSpolupráce a zodpovědnost

Každý náš partner prokazatelně splňuje alespoň jeden z udržitelných cílů OSN